fyller i rapport.jpg

händer fyller i rapport

Inte bara praktik - En kartläggning av ungas arbetslivskontakter i arbetsmarknadsprojekt finansierade av Europeiska socialfonden

Inte bara praktik - En kartläggning av ungas arbetslivskontakter i arbetsmarknadsprojekt finansierade av Europeiska socialfonden (MUFC:s)

Skriften kartlägger vilka insatser med arbetslivsanknytning som förekommer i ett urval av arbetsmarknadsprojekt vilka finansierats av Svenska ESF-rådet. Exempel på frågeställningar som undersökts rör vilka typer av insatser med arbetslivsaknytning som de unga deltagarna möter och vilka branscher de unga kommer i kontakt med. Ungdomarnas erfarenheter lyfta också fram. 

Några av de slutsatser som framkommer i rapporten rör att undomarnas motivation kring olika arbeten påverkas av hur omgivande samhället talat om olika yrken. Det som också framkommer i karläggningen är att brister i studie- och yrkesvägledning i skolan är något som påverkar flera år efter avslutat skola. I detta gör bl.a. socialfondsprojekt skillnad genom att de kompenseras för denan brist.

Länk: Inte bara praktik - En kartläggning av ungas arbetslivskontakter i arbetsmarknadsprojekt finansierade av Europeiska socialfonden

Relevant forskning

Relaterade metoder