konferens.jpg

publik på konferens tittar på föreläsare

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (Skolinspektionen, 2019)

I granskningsrapporten Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå – Granskning av huvudmäns och rektorers arbete för flexibilitet och individanpassning  redovisas resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot hur elever som studerar teoretiska kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå erbjuds en flexibel och individanpassad utbildning och undervisning. Slutsatser som dras i granskningsrapporten gäller de 30 huvudmän och verksamheter som granskats vilket betyder att det inte är en nationell bild som presenteras i materialet.

Det granskningsrapporten lyfter fram är bl.a att 29 av de 30 huvumän som granskats behöver utveckla möjlighetetna till mer flexibla och individanpassade former av undervisning gällande de teoretiska kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Den minst flexibla studieformen är den som är skolförlagd, distansutbildning kan ibland vara utmanande att klara av och det finns en stor variation gällande möjlighet till individanpassning.

Länk: Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå – Granskning av huvudmäns och rektorers arbete för flexibilitet och individanpassning

Relevant forskning

Relaterade metoder