IT kvinna elektronik labb.jpg

Kvinna i it-labb

Lärlingar och industrin. En studie av allmänhetens bild av industrin och syn på gymnasiala yrkesutbildning.

Västsvenska handelskammaren har på uppdrag av Svensk Gymnasieläring tagit fram publikationen Lärlingar och industrin. En studie av allmänhetens bild av industrin och syn på gymnasiala yrkesutbildning. 

Publikationen lyfter fram svenskars (18-79 år) syn på industrin och synen på gymnasial yrkesutbildning. Det som framkommer är att svenskar generellt har en stor tilltro till industrin, att det är en kraft att räkna med och att det finns en stort kompetensbehov på sikt. Det finns ett fortsatt behov av att satsa på och utveckla de gymnsiala yrkesutbildingarna som ger goda chanser till arbete över tid. 

Länk: Här!

Relevant forskning

Relaterade metoder