metod material broschyrer.jpg

broschyrer

Literature Review: Interventions for Refugee Children in New Zealand Schools: Models, Methods, and Best Practice

Nya Zeeländska utbildningsdepartementet har analyserat och sedan sammanställt resultatet av över 130 olika forskningsbublikationer som behandlar flyktingbarns skolgång. Forskningsöversikten är en beställning gjord av utbildningsepartementet som materialt är sedan bearbetat och sammanställd av Richard J. Hamilton (m.fl). I forskningsöversikten behandlas olika aspekter såsom samverkan och stödfunktioner för elever och lärare, andraspråksinlärning men hur barns lärande påverkas av psykosocial effekter av att vara på flykt. En viktigt aspekt är att forsknimngen utgår i från och är genomför i en engelskspråkig kontext. 

Länk till publikation: Education Counts, New Zeeland

Direkt länkt till publikationen: Literature Review: Interventions for Refugee Children in New Zealand Schools: Models, Methods, and Best Practice

 

Relevant forskning

Relaterade metoder