19341502-carpenters-working-on-machines-in-busy-woodworking-workshop.jpg

Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations - och differentieringsprocesser

Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations - och differentieringsprocesser. Lund, S. (2006) . 

Göteborg: Växjö university press.

Ladda ner doktorsavhandlingen: Här

 

Relevant forskning

Relaterade metoder