19341502-carpenters-working-on-machines-in-busy-woodworking-workshop.jpg

Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations - och differentieringsprocesser

Lund, S. (2006) . Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations - och differentieringsprocesser. Göteborg: Växjö university press.

Läs rapporten här.

Relevant forskning

Relaterade metoder