1930237-portrait-of-smiling-young-female-mechanic.jpg

Motverka studieavbrott – effekter på fullföljandet av studier och studie- avbrott bland barn i skolåldern och ungdomar

Motverka studieavbrott – effekter på fullföljandet av studier och studieavbrott bland barn i skolåldern och ungdomar. Wilson, S.J., Tanner-Smith, E.E.,Lipsey, M.W., Steinka- Fry, K. & Morrison, J. (2011)

Resultatet av de preventions- och interventionsprogram som utvecklats för elever i Nordamerika som är i riskzon för studieavbrott. Sammanfattning av de program som var mest framgångsrika liksom de som hade minst förbättring.

 

Svensk sammanfattning av:

Wilson, S.J., Tanner-Smith, E.E.,Lipsey, M.W., Steinka- Fry, K. & Morrison, J. (2011). Dropout prevention and intervention programs: Effects on school completion anddropout among school -aged children and youth. The Campbell Institution.

 

Läs hela sammanfattningen på PlugInnovations webbplats

Relevant forskning

Relaterade metoder