1901174-lookout.jpg

Motverka studieavbrott- en sammanfattande kunskapsöversikt

Motverka studieavbrott - En sammanfattande kunskapsöversikt. Liljeström, A. (2013)

PlugInnovations sammanställning av såväl svenska studier och undersökningar som rör studieavbrott som internationell forskning och insatser som har genomförts. Resultat visar att det nästan alltid lönar sig att satsa på resurser för att arbeta preventivt i frågan.

Läs hela sammanfattningen på PlugInnovations webbplats.

Relevant forskning

Relaterade metoder