foretag-branscher.jpg

Pluggparadoxen -Om ungas studieval och yrkesutbildningarnas oförtjänta rykte

Pluggparadoxen - Om ungas studieval och yrkesutbildningarnas oförtjänta rykte.

Västsvenska handelskammaren lyfter i sin presentation fram det faktum att behovet av arbetskraft hos näringslivet inte matchar de utbildningar som ungdomar väljer på gymnasiet. Näringslivet, menar Västsvenska handelskammaren, behöver ta ett större ansvar för att visa på de många karriärmöjligheter som finns och de vägval som kan göras. 

Länk: Här

Relevant forskning

Relaterade metoder