metod hand dator.jpg

händer skriver på dator

Practitioners’ conceptions of ethical practice in social networking in career services

Practitioners’ conceptions of ethical practice in social networking in career services. Kettunen, J och Makela, J.P (2018)

En artikel baserad på en fenomenografisk studie genomförd av Kettunen, J och Makela, J.P (2018). Artikeln är publicerad i International Journal for Educationel and Vocational Guidence (2018).

Målet med studien är att identifiera och beskriva på vilka olika sätt vägledare uppfattar och förhåller sig till etiska regler vid vägledning genom i sociala medier och andra digitala karriäplattformar. Fokus i studien är både att kartlägga hur vägledarna uppfattar etiska regler kopplat till vägledning i sociala medier samt på vilka sätt detta kan variera och ta sig uttryck. Förhoppningen är att finna gemensamma nämnare för att kunna finna framgångsrika sätt att arbeta framåt inom området. 

Länk: Kettunen, J. & Makela, J.P. Int J Educ Vocat Guidance (2018)

 

Relevant forskning

Relaterade metoder