19.jpg

Report on effective career guidance, 2008

Nätverket "CareerGUIDE for schools" består av tre olika arbetsgrupper med forskare. De fokuserar på dessa ämnen:

1. Självkännedom

2. Kännedom om arbetslivet

3. Utveckla dig och din karriärväg

Nätverket har släppt en handbok 2008 som beskriver olika vägledningsteorier och metoder som lärare och vägledare kan använda i skolan. Läs mer om projektet och ladda ner rapporten hos Career Guide.

 

Relevant forskning

Relaterade metoder