26.jpg

Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren

Riktlinjer för tillgänlighet - Riv hindren syftar till att utgöra både ett stöd och inspiration för att tillgängliggöra sin verksamhet, lokaler eller information för alla oasvett funkionssätt. Målet är att alla ska kunna vara delaktiga i samhället och skiften knyter an till de uppdrag, konventioner och policys som ska bidra för att möjligggöra detta. 

Länk till Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren, Serie A 2015:5

Relevant forskning

Relaterade metoder