26.jpg

Riktlinjer för utveckling, politik och system inom livslång vägledning

Riktlinjer för utveckling, politik och system inom livslång vägledning - ett referensramverk för europeiska unionen och EU-komissionen, är en oberoende rapport framtagen av European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). ELGPN är ett nätverk av medlemsstater som inom ramen för Erasmus + erhåll ekonomisk EU-stöd. Rapporten sammanfattar erfarenheter inom en rad olika områden och enheter och samlar erfarenheter inom projektet mellan 2007-2015. Slutsaterna i arbetet är ELPGN:s. Rapporten är översatt till svenska. 

Länk till ELGPN, Tool no 6

Relevant forskning

Relaterade metoder