99704-car-engine-tools.jpg

Riskfaktorer för studieavbrott och exempel på verksamma modeller- en vetenskaplig rapport

Riskfaktorer för studieavbrott och exempel på verksamma modeller- en vetenskaplig rapport. En Hammond, C., Linton, D., Smink, J., & Drew, S. (2007)

En genomgång av evidensbaserade och ”exemplariska” program för att motverka studieavbrott.  Sammanfattning av vilka riskfaktorer som finns och hur de effektiva preventionsprogrammen fungerar och är uppbyggda.

 

Svensk sammanfattning av:

En Hammond, C., Linton, D., Smink, J., & Drew, S. (2007). Dropout risk factors and exemplary programs: A technical report. Clemson, SC: National Dropout Prevention Center/Network and Alexandria, VA: Communities In Schools, Inc

 

Läs hela sammanfattningen på PlugInnovations webbplats.

Relevant forskning

Relaterade metoder