7.jpg

Skolinspektionen: Övergångar

Skolinspektionen har 2018 publicerat en kvalitetsgranskning av övergångar till årskurs 7.

Syftet med en kvalitetsgranskning, som granskar ett urval av skolor kopplat till ett visst område i förhållande till nationella måk och riktlinjer, är att bidra till utveckling både för granskade huvudmän och verksamheter men även ett generellt utvecklingsstöd inom området. Sedan granskningen publicerades har även lagstiftnignen inom området skärpts där rutiner för överlämningar behöver ses över och stärkas ut flera aspekter. 

Kvalitetsgransknignen laddas ner via Skolinspektionens hemsida: Här!

Relevant forskning

Relaterade metoder