5.jpg

Skolinspektionens granskning av SYV i grundskolan

Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. Huvudresultaten visar att det finns omfattande brister i skolors och huvudmäns arbete med att planera och följa upp studie- och yrkesvägledningen. Vidare får eleverna inte studie- och yrkesvägledning kontinuerligt under sin utbildning och studie- och yrkesvägledningen betraktas inte som hela skolans ansvar. Skolorna arbetar heller inte aktivt för att motverka begränsningar i elevernas studie- och yrkesval utifrån kön, social eller kulturell bakgrund.

Här kan du ta del av rapporten. 

Relevant forskning

Relaterade metoder