8.jpg

Slutredovisning etablering för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Slutredovisning av uppdrag om att minska etableringssvårigheter för elever med intellektuell funktionsnedsättning – informations- och fortbildningsinsatser 2018–2021.

Slutredovisningen nås här.

Relevant forskning

Relaterade metoder