metod material tidningar.jpg

tidningar

Social Influence and Educational Decisions: Studies on Peer Influence in Secondary Education

Erik Rosenqvist, forskare vid Sociologiska Institutionen på Stockholms Unviersitet, presenterade i december 2010 sin doktorsavhandling Social influence and educational decisions: Studies on peer influence in secondary education. Doktorsavhandlingen är indelad i fyra delar där studien Two Functions of Peer Influence on Upper-secondary Education Application Behavior utgör en del. 

Studien är en registerstudie och bygger på statistik hämtat från ansökningsregister till gymnasiet och avgångsbetyg från årskurs 9. Alla elever som gick ur grundskolan mellan åren 1998-2010 och som sökte ett studieförberedande- eller ett yrkesprogram till gymnasiet samma år de lämnade grundskolan ingår. Resultat som kan utläsas i studien är att vänner kan påverka gymnasievalet. Rosenqvist belyser även andra faktorer som kan påverka ett gymnsieval såsom föräldrars inkomst och utbildning, om föräldrarna är födda  i Sverige eller utomlands samt om eleverna är bosatta i ett rikare eller i ett fattigare område. 

Länk till den övergripande avhandlingen och dess fyra delar: Här

Relevant forskning

Relaterade metoder