metod material dokument papper.jpg

papper

Studie- och yrkesvägledning i grundskola och gymnasiet -en uppföljning.

En del i arbetet hos riksdagens olika utskott innefattar att följa upp och utvärdera beslut fattade av riksdagen. Utbildingsutskottet har följt upp arbetet med studie- och yrkesvägledning i både grund- och gymnasieskola utefter behov av bl.a. åtgärder för genomströmning i gymnaieskola, arbetsmarknadens behov av rätt arbetskraft för att möta behov samt nyanländas behov av vägledning. Resultatat av detta arbete som både genomförst via dokumentstudier och enkäter sammanställs i denna publikation. 

Länk: Rapport från riksdagen 2017/18:RFR24

 

Länk till 

Relevant forskning

Relaterade metoder