115763-piled-books.jpg

Ungas övergångar mellan skola och arbete

Ungas övergångar mellan skola och arbete - förutsättningar, lokala strategier och åtgärder.

Författare: Jonas Olofsson, Lisbeth Lundahl, Anders Lexelius, Ewa Rolfsman och John Östh.

Rapport från projektet "Osäkra övergångar. Unga utan fullständig gymnasieutbildning: vägarna och åtgärderna i longitudinellt perspektiv" vid Umeå Universitet.

 

Läs hela rapporten här.

Relevant forskning

Relaterade metoder