13112960-female-fork-lift-truck-driver-working-in-factory.jpg

Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker

Den här studien från 2007 bidrar till förståelsen till hur niondeklassare förhåller sig till könsföreställningar när de ska välja till gymnasiet. Forskaren fann att både unga flickor och pojkar distansierar sig från det som traditionellt anses vara kvinnligt. Både kvinnliga jobb och kvinnligt beteende har låg status. Enligt forskaren visar detta att den traditionella genusordningen inte är i förändring.

Hon fann också att det var mer avgörande hur den lokala praktiken, dvs förebilder och föreställningar geografiskt, såg ut än vilken social klass ungdomarna tillhörde. Dessutom fann hon att flickor uppmuntras till ett bredare perspektiv på sin framtid jämfört med pojkar.

Sandell, A. (2007). Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker. Malmö högskola

Läs rapporten på Malmö högskolas webbplats.

Relevant forskning

Relaterade metoder