13112960-female-fork-lift-truck-driver-working-in-factory.jpg

Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker

Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker. Sandell, A. (2007). 

Malmö Universitet.

Den här avhandlingen från 2007 bidrar till förståelsen till hur niondeklassare förhåller sig till könsföreställningar när de ska välja till gymnasiet. Forskaren fann att både unga flickor och pojkar distansierar sig från det som traditionellt anses vara kvinnligt. Både kvinnliga jobb och kvinnligt beteende har låg status. Enligt forskaren visar detta att den traditionella genusordningen inte är i förändring.

Forskaren fann också att det var mer avgörande hur den lokala praktiken, dvs förebilder och föreställningar geografiskt, såg ut än vilken social klass ungdomarna tillhörde. Dessutom fann hen att flickor uppmuntras till ett bredare perspektiv på sin framtid jämfört med pojkar.

Ladda ner avhandlingen: Här

Relevant forskning

Relaterade metoder