2202465-man-with-children-playing-together.jpg

Vägar till förståelse – Andraspråkstalare i samtal med en studie- och yrkesvägledare

I forskningsrön från 2013 har Karin Sheikhi studerat videoinspelade studie- och yrkesvägledningssamtal inom vuxenutbildningen. De sökande i hennes studie har svenska som sitt andraspråk och är relativt nyinflyttade i Sverige. Hennes slutsats är att språkliga brister inte är något större hinder i studie- och yrkesvägledningssamtal. Läs forskningen i sin helhet på Göteborgs Universitets webbplats. 

Relevant forskning

Relaterade metoder