Forskning

Vetenskaplig förankring och aktuell forskning är viktiga utgångspunkter för att stärka vägledningsarbetet. Här finns ett stort antal relevanta studier och rapporter på ämnet, indelade i olika teman för att du enkelt ska hitta det du söker. Vill du bidra med tips på forskning och artiklar? Klicka här.
Varje år genomför Universitets Kansler Ämbetet en statistisk analys av rekrytering till högre utbildning. I analysen för 2018 har...
Riktlinjer för utveckling, politik och system inom livslång vägledning - ett referensramverk för europeiska unionen och EU-...
Skolinspektionen genomförde 2015 en granskning av kommunernas aktivitetsansvar och har under 2018 gjort en uppföljning inom området...
Riktlinjer för tillgänlighet - Riv hindren syftar till att utgöra både ett stöd och inspiration för att tillgängliggöra sin...
Familjebakgrunden har betydelse för elevers skolresultat och Skolverket belyser hur betydelsen ser ut över tid i denna tredje...
Vikten av vägledning - studie- och yrkesvägledningens utmaningar. En rapport från Svenskt Näringsliv. April 2016. Läs...
Ju mer tid studie- och yrkesvägledaren har för sina samtal med nyanlända ungdomar, desto mer utbildande och vägledande blir samtalen...
Grynnor och farleder i karriärvalsprocessen - unga med rörelsehinder och deras handlingsutrymme. Elisabet Söderberg. Stockholms...
Social Representations of Career and Career Guidance. Ingela Bergmo-Prvulovic. Jönköping University. Läs mer och hämta...