9827200-elkablar.jpg

Vad fungerar? Riktade program mot skolk och studieavbrott för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet

Vad fungerar? Riktade program mot skolk och studieavbrott för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Klima, T. Miller, M. & Nunlist, C. (2009).

Ett antal program och metoder för att motverka studieavbrott har undersökts för att se vilka som uppvisar högst effektivitet. Sammanfattningen är uppdelad i program med positiv förändring respektive program utan positiv förändring.

 

Svensk sammanfattning av:

Klima, T. Miller, M. & Nunlist, C. (2009). What works? Targeted truancy and dropout programs in middle and high school. Olympia: Washington State Institute for Public Policy, No. 09-06-2201.

 

Läs hela sammanfattningen på PlugInnovations webbplats.

Relevant forskning

Relaterade metoder