2.jpg

Vad gör ungdomar efter gymnasieskolan?

Enkätundersökning om studieintresse och studiemedel

 

Hösten 2020 presenterade UHR och CSN tillsammans med UKÄ rapporten Högskolestudier – intresse, planer och finansiering. Rapporten baserades på en enkätundersökning som SCB genomförde. 

Enkätundersökningen följs nu upp genom en ny studie om huruvida de som deltog i undersökningen följde de planer de gav uttryck för i svaren på enkäten eller inte – började de studera vid högskolan eller inom någon annan utbildningsform eller började de arbeta? Undersökningen följer även upp studiestödsanvändningen i gruppen.

Den här studien är den andra i en tänkt serie om tre uppföljningar. Den tredje och sista uppföljningen är tänkt att ske när det har gått tre år sedan ungdomarna slutade gymnasieskolan.

Ta del av undersökningen här

Relevant forskning

Relaterade metoder