7606878-kvinnlig-kokspersonal.jpg

Valkompetens - en allt viktigare färdighet

Valkompetens är den svenska översättningen av termen Career Management Skills . Enligt European Lifelong Guideance Policy Network är definitionen av valkompetens denna:

“En rad kompetenser som hjälper individer (och grupper), att på ett strukturerat sätt, samla, analysera, sammanställa och organisera information om sig själv, utbildningar och yrkesliv, såväl som förmågor att ta och genomföra beslut och övergångar.”

För att förklara vad valkompetens innebär mer konkret, kan man tänka sig följande frågor:

  • Jag kan föreställa mig hur det jag gör idag det påverkar min framtid.
  • När jag gör ett val överväger jag olika alternativ grundat på både fakta och självkännedom.
  • I de fall då jag saknar den fakta som jag behöver för att jag ska kunna göra ett informerat val kan jag självständigt söka den fakta som jag behöver.

Det är inte bara elever i grund- och gymnasieskolan som måste välja - de flest av oss behöver i allt större utsträckning göra informerade val kring allt ifrån elabonnemang, bolån och pensionssparande till sekundbeslut av vad för varor vi köper i affären.

Modern forskning visar att människan är oerhört irrationell i sitt beslutsfattande. Både fakta och sannolikhet försvinner snabbt ur huvudet och istället är det känslor och korta belöningar som står i främsta rummet. Även när det gäller långsiktiga, viktiga beslut.

Detta är inte vidare uppmuntrande läsning för den som arbetar med att stötta 15-åringar i beslut kring gymnasiestudier eller gymnasielever som ska välja vidare studier eller arbete. Men det finns faktiskt saker som man kan göra för att hjälpa både sig själv och unga människor att fatta kloka(re) beslut.

  • Vara medveten om och erkänna att vår hjärna är illa anpassad till långsiktighet i beslutsfattande - det gör att vi kan kompensera och använda strategier för att hjälpa andra och oss själva att fatta bättre beslut.
  • Bortse inte från att känslor, relationer och sociala faktorer fortfarande har och behöver få ha en viktig roll i elevens beslut (annars finns risk för att de inte känner sig lyssnade på) - men kompensera med fakta om yrkesval, framtid och efterfrågan.
  • Gymnasievalet är viktigt, men visa också eleven vilka alternativa vägar som finns i framtiden även om eleven skulle råka välja ‘fel’ linje. Elevens hjärna och personlighet kommer fortsätt utvecklas i många år framöver och det är inte orimligt att de om ett par år kommer ha en annan bild av sig själva och sin framtid, än vad de har idag.

Mer om beslutsfattande:

Neda Kerimi, forskar om besutsfattande, Uppsala universitet

Relevant forskning

Relaterade metoder