9.jpg

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige. Stiftelsen för strategisk forskning (2014).

Hur påverkas den svenska arbetsmarknaden av den automatisering som sker inom nästan alla branscher? Stiftelsen för strategisk forskning beräknar i denna studie vad robotisering och datorisering kan innebära för svenska arbetsmarknad.

Ladda ner studien: Här

Relevant forskning

Relaterade metoder