18.jpg

Videoföreläsning: Vad har kön och klass med yrkesval att göra?

Frida Wikstrand är fil. doktor i arbetsvetenskap och arbetar på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö Högskola. Hon bedriver bl a forskning om Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar, hur de reproducerar förställningar om kön, klass och yrkesstatus. På följande video beskriver hon vad kön och klass har med yrkesvalet att göra.

Länk till filmen.

 

Relevant forskning

Relaterade metoder