2631890-forskola-med-barn-som-leker-ute.jpg

Vilken roll spelar olika nätverk för ungdomar som vill ta sig in i arbetslivet?

Bok i pdf-format om unga i arbetslivet. Från 2006. Dåvarande Arbetslivsinstitutet.

Vilken roll spelar olika nätverk för ungdomar som vill ta sig in i arbetslivet? Hur påverkar uppväxtområdet ungdomars förutsättningar på arbetsmarknaden?

Läs boken här.

Relevant forskning

Relaterade metoder