2631890-forskola-med-barn-som-leker-ute.jpg

Vilken roll spelar olika nätverk för ungdomar som vill ta sig in i arbetslivet?

Vilken roll spelar olika nätverk för ungdomar som vill ta sig in i arbetslivet? Hur påverkar uppväxtområdet ungdomars förutsättningar på arbetsmarknaden? Detta sammanfattas i en bok i pdf-format om unga i arbetslivet. Boken utgavs 2006 av dåvarande Arbetslivsinstitutet.

Ladda ner boken: Här

Relevant forskning

Relaterade metoder