Forskning

Vetenskaplig förankring och aktuell forskning är viktiga utgångspunkter för att stärka vägledningsarbetet. Här finns ett stort antal relevanta studier och rapporter på ämnet, indelade i olika teman för att du enkelt ska hitta det du söker. Bidra med tips på forskning och artiklar? Klicka här

Riktlinjer för tillgänlighet - Riv hindren syftar till att utgöra både ett stöd och inspiration för att tillgängliggöra sin...
Familjebakgrunden har betydelse för elevers skolresultat och Skolverket belyser hur betydelsen ser ut över tid i denna tredje...
Vikten av vägledning - studie- och yrkesvägledningens utmaningar. En rapport från Svenskt Näringsliv. April 2016. Läs...
Ju mer tid studie- och yrkesvägledaren har för sina samtal med nyanlända ungdomar, desto mer utbildande och vägledande blir samtalen...
Grynnor och farleder i karriärvalsprocessen - unga med rörelsehinder och deras handlingsutrymme. Elisabet Söderberg. Stockholms...
Social Representations of Career and Career Guidance. Ingela Bergmo-Prvulovic. Jönköping University. Läs mer och hämta...
  Elever som har gått i en grundskola med underdimensionerad studie- och yrkesvägledning löper 20 procent högre risk att...
  Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige. Stiftelsen för strategisk forskning (2014). Läs...
Leif Andergren är universitetsadjunkt och arbetar på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö Högskola. Han har i sin bok "...
Frida Wikstrand är fil. doktor i arbetsvetenskap och arbetar på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö Högskola. Hon bedriver...
En rapport som bygger på fem års studier av effektiv vägledning i England. Forskarna har undersökt vad effektiv vägledning...
Nätverket "CareerGUIDE for schools" består av tre olika arbetsgrupper med forskare. De fokuserar på dessa ämnen: 1. Självkännedom...