Forskning

Vetenskaplig förankring och aktuell forskning är viktiga utgångspunkter för att stärka vägledningsarbetet. Här finns ett stort antal relevanta studier och rapporter på ämnet, indelade i olika teman för att du enkelt ska hitta det du söker. Vill du bidra med tips på forskning och artiklar? Klicka här.
  Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige. Stiftelsen för strategisk forskning (2014). Läs...
Leif Andergren är universitetsadjunkt och arbetar på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö Högskola. Han har i sin bok "...
Frida Wikstrand är fil. doktor i arbetsvetenskap och arbetar på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö Högskola. Hon bedriver...
En rapport som bygger på fem års studier av effektiv vägledning i England. Forskarna har undersökt vad effektiv vägledning...
Nätverket "CareerGUIDE for schools" består av tre olika arbetsgrupper med forskare. De fokuserar på dessa ämnen: 1. Självkännedom...
Förstudie kring SSA och entreprenörskap i Skåne. Av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Förstudien ger en bild av olika...
Originaltitel: Expectations and experiences of career Counseling – an exploration of interpersonal behavior Elever i...
Den här studien från 2007 bidrar till förståelsen till hur niondeklassare förhåller sig till könsföreställningar när de ska välja...
Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund som går sista året på gymnasiet berättar om sina liv och om hur de...