Forskning

Vetenskaplig förankring och aktuell forskning är viktiga utgångspunkter för att stärka vägledningsarbetet. Här finns ett stort antal relevanta studier och rapporter på ämnet, indelade i olika teman för att du enkelt ska hitta det du söker. Vill du bidra med tips på forskning och artiklar? Klicka här.
  Elever som har gått i en grundskola med underdimensionerad studie- och yrkesvägledning löper 20 procent högre risk att...
  Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige. Stiftelsen för strategisk forskning (2014). Läs...
Leif Andergren är universitetsadjunkt och arbetar på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö Högskola. Han har i sin bok "...
Frida Wikstrand är fil. doktor i arbetsvetenskap och arbetar på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö Högskola. Hon bedriver...
En rapport som bygger på fem års studier av effektiv vägledning i England. Forskarna har undersökt vad effektiv vägledning...
Nätverket "CareerGUIDE for schools" består av tre olika arbetsgrupper med forskare. De fokuserar på dessa ämnen: 1. Självkännedom...
Förstudie kring SSA och entreprenörskap i Skåne. Av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Förstudien ger en bild av olika...
Originaltitel: Expectations and experiences of career Counseling – an exploration of interpersonal behavior Elever i...
Den här studien från 2007 bidrar till förståelsen till hur niondeklassare förhåller sig till könsföreställningar när de ska välja...