För alla som jobbar med studie- och yrkesvägledning

Månadens material

Övningar: Förbered studiebesöket

Ett antal övningar som kan användas för att förbereda elever inför olika typer av studiebesök. Materialet innehåller även övningar som kan användas under och efter besöket.

Läs mer