Inspiration

Här kommer du att hitta filmer, poddar, länkar och annat material som kan inspirera och bidra till kompetensutveckling och fortbildning för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Vill du bidra med material som kan inspirera andra? Klicka här

Plug In startade 2012 med målsättningen att på regional och lokal nivå pröva nya metoder för att få fler elever att fullfölja sina...
2018-12-06 0 9
PlugInnovation är en digital plattform där kunskap som är central för personer som arbetar med att motverka studieavbrott samlas. Ta...
2018-12-06 0 5
glada ungdomar
Skolverkets film är en del av ett studiepaket kopplat till stödmaterial om särskilt begåvade elever. Filmen riktar sig till EHT-...
2018-11-29 1 7
glasögon ligger på bok
UR Play presenterar i serien Skolministeriet avsnittet Pojkarna och antipluggkulturen.
2018-11-29 0 5
Tankesmedjan Futurion skapades 2016 av fjorton TCO-förbund samt TCO. Syftet är att tankesmedjan ska ha en ledande roll i...
2018-11-29 0 1
reparerar pcba
Hack the World är ett initiativ skapat av Teknikföretagen för att förändra bilden av teknikbranschen. Det övergripande syftet är att...
2018-11-29 0 1
Skolverket presenterar information om kursplaner för komvux på grundläggande nivå på ett enkelt och kortfattat sätt.
2018-11-29 0 7
två lärare tittar på material
Skolverket har sammanställt ett metodmaterial riktat mot skolledare, lärare och andra verksamma i skolan för att främja samverkan...
2018-11-15 0 4
elev och lärare
Specialpedagogiska skolmyndigheten(SPSM) har sammanställt information kring vad skolan kan behöva tänka på och göra när en elev är...
2018-11-15 0 4
två elever i klassbänk
Filmen beskriver hur lärare kan arbeta med kartläggning för att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, intressen...
2018-11-13 0 3
Rapporten syftar till att sprida kunskap om gymnasieskolans samlade utbud och vuxenutbildningens utbud främst i form av...
2018-11-08 0 4
två elever i bibliotek
UR Skola har under 2018 producerat serien Lärlabbet som skapas av lärare, med lärare och för lärare.
2018-10-26 0 20