Inspiration

Här kommer du att hitta filmer, poddar, länkar och annat material som kan inspirera och bidra till kompetensutveckling och fortbildning för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Vill du bidra med material som kan inspirera andra? Klicka här

händer som håller i läsplatta
Visste du att den som söker jobb inte alltid behöver gå till Arbetsförmedlingen för att få hjälp? Idag anmäler man sig som...
2019-03-06 4 32
UR Samtiden presenterar i programserien Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare forskning och kunskap kopplat till...
2019-02-24 18
I programserien UR Samtiden - Fokus Jämställdhet talar föreläsaren Lotta Björkman om Normkritik i undervisningen.
2019-02-19 9
Metodbroschyren i projektet Vägledning för livet innehåller idéer, tips och råd om metoder som studie- och yrkesvägledare testat...
2019-02-08 1 62
två lärare tittar på material
Rapporten Att behålla mitt och lära mig något nytt är skriven inom ramen för forskningsprojektet Ett utbildningspolitiskt dilemma:...
2019-01-21 23
Laid Bouakaz, universitetslektor vid Malmö Universitet, forskar b.la. kring mångkulturella skolfrågor. I ett avsnitt från en serie...
2019-01-21 31
work shop med post its
SKL har sammanställt information kring genusmedveten studie- och yrkesvägledning på sin hemsida. SKL skriver att den svenska...
2019-01-10 54
elever i cirkel
Skolverket har publicerat en film som fokuserar på hur huvudmän kan arbeta för att förebygga avhopp på gymnasiet. Filmen är ca 5...
2019-01-10 35
Plug In startade 2012 med målsättningen att på regional och lokal nivå pröva nya metoder för att få fler elever att fullfölja sina...
2018-12-06 40
PlugInnovation är en digital plattform där kunskap som är central för personer som arbetar med att motverka studieavbrott samlas. Ta...
2018-12-06 29
glada ungdomar
Skolverkets film är en del av ett studiepaket kopplat till stödmaterial om särskilt begåvade elever. Filmen riktar sig till EHT-...
2018-11-29 1 31
glasögon ligger på bok
UR Play presenterar i serien Skolministeriet avsnittet Pojkarna och antipluggkulturen.
2018-11-29 31