Inspiration

Här kommer du att hitta filmer, poddar, länkar och annat material som kan inspirera och bidra till kompetensutveckling och fortbildning för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Vill du bidra med material som kan inspirera andra? Klicka här

I programserien UR Samtiden - Fokus Jämställdhet talar föreläsaren Lotta Björkman om Normkritik i undervisningen.
2019-02-19 0 1
Metodbroschyren i projektet Vägledning för livet innehåller idéer, tips och råd om metoder som studie- och yrkesvägledare testat...
2019-02-08 1 25
två lärare tittar på material
Rapporten Att behålla mitt och lära mig något nytt är skriven inom ramen för forskningsprojektet Ett utbildningspolitiskt dilemma:...
2019-01-21 0 18
Laid Bouakaz, universitetslektor vid Malmö Universitet, forskar b.la. kring mångkulturella skolfrågor. I ett avsnitt från en serie...
2019-01-21 0 21
work shop med post its
SKL har sammanställt information kring genusmedveten studie- och yrkesvägledning på sin hemsida. SKL skriver att den svenska...
2019-01-10 0 26
elever i cirkel
Skolverket har publicerat en film som fokuserar på hur huvudmän kan arbeta för att förebygga avhopp på gymnasiet. Filmen är ca 5...
2019-01-10 0 28
Plug In startade 2012 med målsättningen att på regional och lokal nivå pröva nya metoder för att få fler elever att fullfölja sina...
2018-12-06 0 31
PlugInnovation är en digital plattform där kunskap som är central för personer som arbetar med att motverka studieavbrott samlas. Ta...
2018-12-06 0 23
glada ungdomar
Skolverkets film är en del av ett studiepaket kopplat till stödmaterial om särskilt begåvade elever. Filmen riktar sig till EHT-...
2018-11-29 1 24
glasögon ligger på bok
UR Play presenterar i serien Skolministeriet avsnittet Pojkarna och antipluggkulturen.
2018-11-29 0 23
Tankesmedjan Futurion skapades 2016 av fjorton TCO-förbund samt TCO. Syftet är att tankesmedjan ska ha en ledande roll i...
2018-11-29 0 20
reparerar pcba
Hack the World är ett initiativ skapat av Teknikföretagen för att förändra bilden av teknikbranschen. Det övergripande syftet är att...
2018-11-29 0 17