Inspiration

Här kommer du att hitta filmer, poddar, länkar och annat material som kan inspirera och bidra till kompetensutveckling och fortbildning för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Vill du bidra med material som kan inspirera andra? Klicka här

händer som håller i läsplatta
P1 presenterar i två korta reportage ett Hackaton (en form av digitalt innovationsrace) med fokus på att hitta lösningar för att...
2019-06-10 5
händer som håller i läsplatta
Visste du att den som söker jobb inte alltid behöver gå till Arbetsförmedlingen för att få hjälp? Idag anmäler man sig som...
2019-03-06 4 38
UR Samtiden presenterar i programserien Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare forskning och kunskap kopplat till...
2019-02-24 26
I programserien UR Samtiden - Fokus Jämställdhet talar föreläsaren Lotta Björkman om Normkritik i undervisningen.
2019-02-19 12
Metodbroschyren i projektet Vägledning för livet innehåller idéer, tips och råd om metoder som studie- och yrkesvägledare testat...
2019-02-08 1 80
två lärare tittar på material
Rapporten Att behålla mitt och lära mig något nytt är skriven inom ramen för forskningsprojektet Ett utbildningspolitiskt dilemma:...
2019-01-21 25
Laid Bouakaz, universitetslektor vid Malmö Universitet, forskar b.la. kring mångkulturella skolfrågor. I ett avsnitt från en serie...
2019-01-21 33
work shop med post its
SKL har sammanställt information kring genusmedveten studie- och yrkesvägledning på sin hemsida. SKL skriver att den svenska...
2019-01-10 62
elever i cirkel
Skolverket har publicerat en film som fokuserar på hur huvudmän kan arbeta för att förebygga avhopp på gymnasiet. Filmen är ca 5...
2019-01-10 38
Plug In startade 2012 med målsättningen att på regional och lokal nivå pröva nya metoder för att få fler elever att fullfölja sina...
2018-12-06 44
PlugInnovation är en digital plattform där kunskap som är central för personer som arbetar med att motverka studieavbrott samlas. Ta...
2018-12-06 31
glada ungdomar
Skolverkets film är en del av ett studiepaket kopplat till stödmaterial om särskilt begåvade elever. Filmen riktar sig till EHT-...
2018-11-29 1 34