Inspiration

Här kommer du att hitta filmer, poddar, länkar och annat material som kan inspirera och bidra till kompetensutveckling och fortbildning för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Vill du bidra med material som kan inspirera andra? Klicka här

Ung tjej sitter vid dator och skriver
Arbetsförmedlingens intresseguide Vilka yrken passar dig? består av 12 frågor som ska besvaras för att få förslag på yrken som...
2020-07-08 1
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior...
2020-05-26 8
Framtidsfröns mål är att främja samverkan mellan klassrum och omvärld genom entreprenörskap. Det gör de genom att träffa elever och...
2020-05-26 7
Ung tjej sitter vid dator och skriver
E-vägledning - utmaning eller möjlighet? Vill du utveckla din kunskap om vägledning på distans? Se föreläsningen från Skolverkets...
2020-05-14 14
lastbil på väg
Hur är det att jobba som lastbilschaufför och vara tjej? I den här podcasten träffar Arbetsförmedlingen Erika, som under en tur i...
2020-05-06 10
elev i rullstol vid skolbänk
Den starka arbetsmarknaden har kommit personer med funktionsnedsättning till del. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen...
2020-04-22 8
Bild på hörlurar och mobiltelefon
Vägledningspodden är en podd som ger en fördjupad diskussion kring vägledningens uppdrag. Finns det potential inom vår yrkesroll som...
2020-04-01 22
Studenter tottar på dator
I Arbetsförmedlingens nya podd: Ny i Sverige-podden finns tips på flera olika språk om hur det funkar med jobb och utbildning i...
2020-03-16 17
två elever tittar på dator
Det finns stora könsskillnader både i hur studiestödet nyttjas och hur det återbetalas. Det är till exempel fler kvinnor än män som...
2020-03-10 11
Hur ska man veta att det jobb jag har idag finns kvar i framtiden. Vilka jobb är säkrast att satsa på om jag ska utbilda mig? Var...
2020-03-10 27
formgivare vid dator
I kampanjen Vi jobbar på det lyfter Baaam.se fram kvinnor i mansdominerade yrken.
2020-03-09 15
team planerar
Är det fler nu än tidigare som studerar i äldre år och hur ska studiestödet utformas för dem som är äldre? Det är några av de frågor...
2020-01-30 16