Inspiration

Här kommer du att hitta filmer, poddar, länkar och annat material som kan inspirera och bidra till kompetensutveckling och fortbildning för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Vill du bidra med material som kan inspirera andra? Klicka här

I detta slutbetänkande lämnar Valideringsdelegationen 2015–2019 förslag och bedömningar för att ett sammanhållet, nationellt och...
2020-01-14 2
man skriver framför dator
Studien Mitt i livet syftar till att öka kunskapen om drivkrafter och hinder för att vidareutbilda sig och yrkesväxla bland personer...
2019-12-12 5
glada ungdomar
Ungdomsfokus är en årligen återkommande undersökning om vad unga (15-29 år) tycker, drömmer om och brinner för som Rasmussen Analys...
2019-12-11 6
tidningar
Arbetsmarknad & Arbetsliv är en tidskrift vars syfte är att sprida kunskap om förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet.
2019-12-10 8
två elever i klassbänk
Konsten att välja utbildning –inåt, utåt, framåt är en bok utgiven av Saco och studievägledaren Ingmar Andersson, känd som populär...
2019-12-10 10
glada ungdomar
Rapport: Vägen till utlandsstudier
2019-12-09 4
tidningar
Rapport från SKR: Yrkesutbildning i Sverige – Arbetsmarknadsutbildningens roll i utbildningssystemet
2019-12-02 4
lärare hjälper två elever
Hur kan förbättrade rutiner för kartläggning och samverkan öka måluppfyllelse och närvaro?
2019-11-22 14
dokumentarkiv
Svenskt Näringsliv har sammanställt en rapport som fokuserar på huvudmannens styrning och ledning av SYV-verksamheten.
2019-11-22 9
elever springer i skolkorridor
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har som uppdrag att arbeta för att alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett...
2019-09-10 11
Checklista med penna
Framtidsval.se vägleder vi dig genom alla steg i att ta fram en huvudmannaplan – från uppstart till implementering och uppföljning....
2019-09-09 47
händer skriver på dator
Ta del av Arbetsförmedlingens webbinarier!
2019-09-09 9