Stödmaterial

Här kommer du att hitta filmer, poddar, länkar och annat material som kan inspirera och bidra till kompetensutveckling och fortbildning för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Vill du bidra med material som kan inspirera andra? Klicka här.
Olika är normen är ett inspirationsmaterial framtaget av SKL som beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för inkluderande...
2018-09-17 0 4
Ett metodmaterial kring normer skapat av Forum för levande historia samt RFSL Ungdom.
2018-09-17 0 4
Jämställdhet gör skillnad 2.0 är ett stödmaterial som vänder sig till skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare samt verksamma...
2018-09-07 0 15
Att välja utbildningsväg efter grundskolan kan vara svårt. Hur ser egentligen möjligheterna till jobb och personlig utveckling ut...
2018-07-04 0 33
Varför styr kön och klass fortfarande?
2018-06-05 0 23
Forum för levande historia arbetar med demokrati och alla människors lika värde.
2018-06-05 0 37
Med rätt att vara är ett samverkansprojekt mellan Friends och Unga Klara.
2018-06-05 0 32
Skolinspektionen genomförde 2013 en granskning av studie- och yrkesvägledning inom grundskolan. Totalt omfattade granskningen 34...
2018-06-05 0 28