Inspiration

Här kommer du att hitta filmer, poddar, länkar och annat material som kan inspirera och bidra till kompetensutveckling och fortbildning för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Vill du bidra med material som kan inspirera andra? Klicka här.
Arbetsförmedlingen har sammanställt myndighetens stöd till unga vuxna och vuxna med funktionsvariation på sin hemsida.
2018-10-21 0 2
Könsnormer i bildspråk är ett pedagogiskt metodmaterial framtaget av Statens Medieråd.
2018-10-21 0 3
UR Skola har under 2018 producerat serien Lärlabbet som skapas av lärare, med lärare och för lärare.
2018-10-21 0 5
Arbete lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige är ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI och andra...
2018-09-20 0 14
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i skriften Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre...
2018-09-20 0 8
Date Lärmaterial är producerat av Skolpedagogisk skolmyndigheten, SPSM.
2018-09-20 0 8
Olika är normen är ett inspirationsmaterial framtaget av SKL som beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för inkluderande...
2018-09-17 0 14
Ett metodmaterial kring normer skapat av Forum för levande historia samt RFSL Ungdom.
2018-09-17 0 9
Jämställdhet gör skillnad 2.0 är ett stödmaterial som vänder sig till skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare samt verksamma...
2018-09-07 0 33