Arbete - lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige

27
Arbete lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige är ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar, samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter. Materialet är framtaget av Arena Skolinformation i samverkan med tretton fackförbund i syfte att bättre förbereda människor för ett arbetsliv i Sverige.

 

Utbildningsmaterialet är framtaget för att vara till stöd både för dig som undervisar och för dig som arbetar med studie – och yrkesvägledning och tar avstamp i läroplanen för vuxenutbildning och kursplanen för SFI.Tanken är att materialet ska bidra till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Läsaren kan sakna eller ha små förkunskaper om det svenska samhället och arbetslivet. Ni finner även mer information och anknytande material på hemsidan för Arenaskolinfo.

Länk till Arbete 

Länk till lärarhandledning för Arbete

Relevant forskning

Relaterade metoder