Arena Skolinformation: Arbetsmiljö - så funkar det

40
Ladda ner
Arbetsmiljö så funkar det är ett användbart utbildningsmaterial för elever på så väl yrkesförberedande som studieförberedande gymnasieprogram. Materialet bidrar till att ge eleverna förförståelse för hur arbetsmiljöarbetet bör fungera på en arbetsplats och fokuserar också på elevernas arbetsplats i skolan, såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön. I den tillhörande lärarhandledningen finns kompletterande övningar, lektionsförslag och där hittas tydliga kopplingar till GY 11.

 

För att beställa materialet i tryckt format kostnadsfritt, följ länken.

Relevant forskning

Relaterade metoder