dokument

Arena Skolinformation: Entreprenörskap - en praktisk handbok

68
Ladda ner
Entreprenörskap - En praktisk handbok vänder sig till elever på gymnasiet och är tänkt att kunna användas i ämnet entreprenörskap men även i andra ämnen där elever tillsammans arbetar i kreativa processer eller projektform, till exempel gymnasiearbetet. Innehållet bygger på Skolverkets beskrivning av entreprenöriellt lärande i skolan.

 

För att ta del av boken Entreprenörskap – En praktisk handbok, följ länken.

 

Relevant forskning

Relaterade metoder