Arena Skolinformation: Fördjupning och temaarbete om arbetslivet

  1 32
Ladda ner
Syftet med det här materialet är att erbjuda fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det handlar till exempel om hur den svenska välfärden vuxit fram, och jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden.

Relevant forskning

Relaterade metoder