Arena Skolinformation: På lika villkor - jämställdhet genom livet

107
Ladda ner
På lika villkor – Jämställdhet genom livet tar ett helhetsgrepp kring området jämställdhet, med fokus på arbetslivet. För att få förståelse för villkoren i arbetslivet måste strukturer på samhällsnivå synas så väl som val på det personliga planet. Med detta nya undervisningsmaterial hoppas Arena Skolinformation att elever ska göra medvetna val i sitt kommande arbetsliv. I lärarhandledningen hittar du som undervisar övningar, förslag på lektionsupplägg och tydliga kopplingar till GY11.

 

För att beställa materialet i tryckt format kostnadsfritt, följ länken.

Relevant forskning

Relaterade metoder