två lärare tittar på material

Att behålla mitt och lära mig något nytt. Föräldraengagemang i mångkulturella miljöer.

23
Rapporten Att behålla mitt och lära mig något nytt är skriven inom ramen för forskningsprojektet Ett utbildningspolitiskt dilemma: Mångkulturell inkorporering och skolframgång (2010-2012). Finansieringen skedde via Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté och rapporten författades av Laid Bouakaz, i dag verksam som forskare vid Malmö Universitet. Rapporten utgör en del av ett större projekt och är ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö . Rapporten lyfter fram och belyser föräldrars roll och engagemang i invandrartäta skolområden, ett område som det hittills inte har forskats så mycket kring. Aktuell forskning lyfts fram och tre fallstudier från Malmö Stad beskrivs.

Relevant forskning

Relaterade metoder