Bilproffs: Lektion om motorbranschens yrken

  0 8
Lektionen, som är gratis, lyfter fram motorbranschens många yrken och utvecklingsmöjligheter som en del av skolans arbete med målinriktad arbetslivsanknytning. Den vidgar elevernas förståelse för arbetslivets många vägar och möjligheter, samt även vikten av socialkompetens.

 

Lektionen  har utformats för att låta elever använda motorbranschen som ett exempel på hur de kan orientera sig inom en bransch i fråga om framtida yrkesval. Meningen är att eleverna ska få upptäcka att bakom ett enskilt yrke finns en mängd andra yrken inom samma bransch och flera olika karriärvägar.  För att läsa mer om lektionen, följ länken.

 

Relevant forskning

Relaterade metoder