hand skriver i kalender

Digital lärarhandledning: Yrken och utbildning

154
Handledningen innehåller övningar att göra före, under och efter en skola-omvärldsaktivitet, t.ex. en gymnasie- eller arbetsmarknadsmässa. Här finns även konkreta och verklighetsnära förslag på hur du som lärare kan arbeta med att stärka elevernas valkompetens.

Relevant forskning

Relaterade metoder