För er som inte kan genomföra prao med anledning av coronapandemin

285
Som en följd av coronapandemin är det många elever i grund- och grundsärskolan som inte kan genomföra sin prao som planerat. Här tipsar vi om material på Syvonline som ni kan använda för att integrera ett skola- och arbetslivsperspektiv i undervisningen.

 

Lärarhandledning: Yrken och utbildning

Handledningen har tagits fram för att vara ett stöd i skolans arbete med att ge eleverna redskap att granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Den är en hjälp i arbetet med samverkan mellan skola och omvärld.

Här hittar ni övningar som har en tydlig koppling till läroplan och kursplaner, samt är kopplade till olika tillfällen som föreläsningar, studiebesök eller gymnasiemässor.

TIPS! Handledningen är indelad i olika teman, ett tips är att fokusera på "Tema: Vad innebär yrket"

Här hittar du materialet: syvonline.se/metodbank/lärarhandledning-yrken-och-utbildning

 

Yrken inom våra viktigaste samhällsfunktioner

Västra Götalandsregionen har tagit fram fyra lektionsövningar som passar för årskurs 7–9. Lektionerna, som kan kopplas till läroplanen, ger en inblick i olika hälso- och sjukvårdsyrken och de arbetsuppgifter som utförs inom en av våra viktigaste samhällsfunktioner.

Förutom att bredda bilden av de yrken som hälso- och sjukvården erbjuder får eleverna möjlighet att reflektera över vilka de själva är och vad de skulle vilja jobba med i framtiden.

Här hittar du övningarna: www.vgregion.se/jobba-i-vgr/yrkesguide-for-unga/lektionsmaterial-for-larare/

 

Om framtidens arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen har tagit fram ett vägledningsmaterial för pedagoger, studie- och yrkesvägledare om framtidens arbetsmarknad. Med hjälp av statistik, fakta, intervjuer, listor, filmer, tester, diskussionsfrågor och uppgifter kan eleverna analysera och formulera sina framtidsdrömmar, kunskaper och färdigheter. Och identifiera vilken väg de vill gå.

Vägledningsmaterialet är i första hand tänkt för elever i grundskolan och gymnasiet, men går mycket väl att använda även för vuxna i behov av vägledning.

Här hittar du materialet: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/utbildningsmaterial/vagledningsmaterial

 

Ytterligare material

Detta är förslag på material på Syvonline som ni kan använda er av – självklart finns det mer!

I vår metodbank hittar du mer material.

Relevant forskning

Relaterade metoder