elever i cirkel

Förebygga avhopp på gymnasiet (huvudman)

35
Skolverket har publicerat en film som fokuserar på hur huvudmän kan arbeta för att förebygga avhopp på gymnasiet. Filmen är ca 5 lång och presenterar två olika huvudmän, Lerums kommun och AcadeMedias arbete med att förebygga avbrott.

Relevant forskning

Relaterade metoder