Förmiddagsfika – Vikten av ett välgrundat gymnasieval

110
Över en kopp kaffe diskuterar projektledarna Emma Theiland-Nilsson och Stina Bergman Lindskog ämnen som fullföljda studier och studie- och yrkesvägledning tillsammans med Therese Af Donner från Vägledningscentrum Göteborg.

Filmen nås här.

Relevant forskning

Relaterade metoder