Fastighetsmäklarförbundet: Yrket och utbildning

  0 17
Om du utbildar dig till fastighetsmäklare kan du se fram emot ett yrke med mycket variation och många olika situationer i vardagen. En röd tråd genom hela yrkeslivet är att du ofta kommer att vara med när människor tar viktiga beslut om sin tillvaro.

 

Livet som fastighetsmäklare innebär att du kommer att få se många olika hem och bostäder och träffa många olika typer av människor. Ingen dag är den andra lik. Hela tiden kommer du att lära dig nya saker och ställas inför nya situationer som du ska lösa. Hela tiden med kunderna i fokus. Här kan du läsa mer om hur det är att vara mäklare och hur du går tillväga för att bli en registrerad fastighetsmäklare! 

 

 

Relevant forskning

Relaterade metoder