vägledare och elev vid dator

Film: Vägledning till nyanlända med kort utbildning inför komvux

167
Skolverket har producerat sex filmer riktade till studie- och yrkesvägledare, handläggare på arbetsförmedlingen samt personal som arbetar med nyanlända vuxna. Syftet med materialet är att det ska vara ett stöd i att förklara vad komvux är och hur utbildningen funderar (som skolform). Tanken är också att filmerna ska kunna vara ett stöd efter vägledningssamtalet för eleven. Filmerna är uppdelade och behandlar kurser kopplad till svenska och svenska som andraspråk, engelska, matematik, NO och SO.

 

Tanken är också att filmerna ska kunna vara ett stöd efter vägledningssamtalet för eleven. Filmerna är uppdelade och behandlar kurser kopplad till svenska och svenska som andraspråk, engelska, matematik, NO och SO. Filmerna kommer framöver även att översättas till fler språk. 

Länk till Skolverket: skolverket.se/for-dig-som-ar.../studie--och-yrkesvagledare/vagledande-filmer-nyanlanda-komvux

Relevant forskning

Relaterade metoder