Framtidens färdigheter - Futurion

21
Tankesmedjan Futurion skapades 2016 av fjorton TCO-förbund samt TCO. Syftet är att tankesmedjan ska ha en ledande roll i samhällsdebatten som rör tjänstemäns framtida arbetsmarknad.

 

Rapporten som Futurion ger ut är en sammanställning kring vad forskning säger om automatisering och mänskliga unika fördigheter. Att lära sig nytt och vara flexibel blir allt viktigare på en arbetsmarknad som både utvecklas digitla och som även blir mer automatiserad. Det finns ingen enkel lösning men rapporten lyfter fram några bitar att satsa på.  

 

Länk: Framtidens färdigheter i ett digitaliserat samhälle

 

 

Relevant forskning

Relaterade metoder