work shop med post its

Genusmedveten studie- och yrkesvägledning (SKL)

83
SKL har sammanställt information kring genusmedveten studie- och yrkesvägledning på sin hemsida. SKL skriver att den svenska gymnasieskolan är könsuppdelat där det finns en tydlig fördelning mellan flickor och pojkars val av utbildning. En genusmedveten vägledning kan leda till att fler pojkar söker sig till mer kvinnodominerande arbeten vilket även kan gynna kommuners och landssrings långsiktiga kompetensförsörjning. På hemsidan finns bl.a. en film om "Ett jämställt vårdprogram" samt länkar till skrifter kring som berör manlighet och jämställd utbildning.

Relevant forskning

Relaterade metoder