Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen 2017

5
Rapporten syftar till att sprida kunskap om gymnasieskolans samlade utbud och vuxenutbildningens utbud främst i form av yrkesutbildning inom GR under 2017.

 

Rapporten ska också kunna fungera som ett diskussionsunderlag i samband med det regionala samrådet inför kommande utbud. I texten finns också reflektioner om varje gymnasieprogram, vilka kan bidra till de regionala diskussionerna.

 

Länk till rapporten Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen 2017. 

 

 

Relevant forskning

Relaterade metoder