lärare hjälper två elever

Gymnasiekunskap

258
Den här övningen syftar till att ge elever på grundskolan en helhetsbild av vad som väntar på gymnasiet och att inspirera dem inför övergången till gymnasiestudier. Det är en aktivitet som också syftar till att bygga broar och samarbeten mellan grundskolan och gymnasieskolan. Övningen kan med fördel läggas in som en arbetsuppgift som betygssätts i skolarbetet då den kan ge eleven kunskaper i att samarbeta i grupp, planera innehåll, strukturera, arrangera studiebesök samt ger träning i att tala inför en större grupp.
MaterialStorlek
PDF icon 2_Gymnasiekunskap.pdf1.06 MB

Relevant forskning

Relaterade metoder