HBTQ, normer & makt

  0 45
Forum för levande historia arbetar med demokrati och alla människors lika värde.

 

Materialet HBTQ, normer och makt fokuserar på normer och allas lika värde och består av en lärarhandledning, ett lektionsmaterial, elevsidor samt en kortare film om normer. Lektionsupplägget kopplas också till skolans styrdokument och relevanta ämnen. 

 

HBTQ, normer och makt

HBTQ, normer och makt: film

HBTQ, normer och makt: koppling till skolans styrdokument

Relevant forskning

Relaterade metoder